Alhamdulillah Aktivis Kristen Magelang Memeluk Islam

Alhamdulillah Aktivis Kristen Magelang Memel

Aktivis Gereja Kristen Magelang bernama Agung Priyo Nugroho akhirnya memutuskan diri untuk meninggalkan keyakinan lamanya dan memeluk agama Islam.

Dengan mengenakan pakaian taqwa berwarna krem dan memakai kopyah hitam,  Mas Agung, demikian sapaan akrabnya  mengikrarkan kalimat syahadat dengan dibimbing oleh Tim Mualaf Centre Magelang pada hari selasa, 26 Januari 2016.

Proses masuk Islamnya Mas Agung 100% atas kemauanya sendiri tanpa paksaan atau intimidasi dari pihak manapun. Semoga Allah memberikan ke Istiqomahan kepada Mas Agung dalam jalan Islam, aamiin.[islamedia/mh]

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Tags :

Related : Alhamdulillah Aktivis Kristen Magelang Memeluk Islam